ANKDAMMENS FÖRSKOLA
BRASTAD

BARNGRUPPER

 

Barnen är indelade i tre åldersgrupper och personalen ansvarar för var sin grupp. De anställda planerar verksamheten gemensamt och arbetar efter olika teman som till exempel havet eller hösten.

Vi strävar efter att ha en god samverkan mellan hem och förskola, vilket sker vid lämning och hämtning, utvecklingssamtal, "drop-in-verksamhet”, gemensamma högtider där barnen uppträder mm.

Eftersom vår förskola dessutom är ett föräldrakooperativ, hjälps alla föräldrar åt och är delaktiga i beslut som fattas. På så sätt får föräldrarna en god inblick i sina barns vardag på förskolan.